Open new frontiers in hospitality with Accor brands in Poland

Mercure Varsovie Centrum

Your contacts - Poland
Dominik Soltysik
Property Management Development IT and Technical Director Poland, CEE and Baltic Countries
+48 22 829 35 68
Malgorzata Morek
Head of Franchise Development
+48 22 829 37 16
Christabelle Morgan
Adagio International Development Director Adagio
+33 1 55 26 31 91

News

Introduction

AccorHotels entered the Polish market in 1973 through a Novotel franchise agreement with Orbis, the largest hotel group in Poland. Since then, AccorHotels has widely developed its brand portfolio across Poland. Today, AccorHotels is the leading international player in Poland, with close to 50% of the hotel chain offer. 

Orbis, the AccorHotels subsidiary in Poland and the Baltic States, now operates over 60 hotels and more than 11,000 rooms in Poland and the Baltic States, under the Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget and Orbis Hotel brands. Actively supported by Accor, its major shareholder since 2008, Orbis is now developing its “asset light” business model, in line with Accor’s strategy. 

AccorHotels and Orbis are expanding widely in Poland, mainly through franchise contracts. Most of the new hotels will be developed under the Mercure and ibis Styles brands, which are perfectly adapted to the franchisee market. 

In 2012, Orbis introduced the ibis Styles brand into the Polish hotel market. As of today, there are 20 Mercure hotels in Poland, six of them operating under franchise agreement. The brand is developing very dynamically – 5 additional hotels were opened in 2014. 

AccorHotels offers customers and investors the unique expertise of the world's leading hotel operator, acquired through managing and franchising more than 3,600 hotels worldwide over the past 45 years.  AccorHotels’ franchise solutions in Poland can meet the needs of independent hoteliers nationwide.

What sets us apart in Poland:

 • - More than 90 years of experience on the Polish market;
 • - A comprehensive brand portfolio, from budget to luxury, boasting well-known brands;
 • - Polish-speaking experts located in Warsaw;
 • - The power of marketing, sales and distribution support; 
 • - Cooperation based on partnership and dialogue.

With Orbis, owners and investors have a skilled partner by their side and benefit from experienced local support throughout the development process. The local team of experts is constantly focused on delivering superior hotel performance thanks to: 

- AccorHotels' best-in-class booking system, which generates close to 50% of hotel revenue;

 • - A global sales force, with 700 sales representatives based in 34 countries;
 • - Leading edge revenue management systems and expertise;
 • - Unrivalled operational excellence;
 • - World-class technical support in hotel construction or conversion;
 • - Le Club Accorhotels loyalty program members, who generate significantly more revenue than non-members.

The strategic objective for Orbis and AccorHotels is to have 90 hotels under operation in Poland and the Baltic States by the end of 2015.

Otwórz się na nowe możliwości z franczyzą marek Accor

Mercure Varsovie Centrum

Twoje kontakty - Polska
Malgorzata Morek
Head of Franchise Development
+48 22 829 37 16
Christabelle Morgan
Adagio International Development Director Adagio
+33 1 55 26 31 91

Wprowadzenie

Od chwil wejścia na polski rynek w roku 1973 poprzez zawarcie umowy franczyzowej pomiędzy siecią Novotel a spółką Orbis - największą grupą hotelarską w Polsce, AccorHotels stale rozwija bazę hoteli funkcjonujących pod markami AccorHotels na terenie całego kraju. Aktualnie AccorHotels jest największą międzynarodową spółką działającą w branży hotelarskiej w Polsce, a udział w rynku wszystkich jej marek łącznie wynosi ponad 50%. 

Orbis zarządza ponad 60 hotelami na terenie Polski i Krajów Nadbałtyckich, oferującymi łącznie ponad 11 000 pokoi, funkcjonującymi pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget oraz Orbis Hotels. Wspierana aktywnie przez AccorHotels - swojego głównego akcjonariusza od roku 2008, Grupa Orbis realizuje obecnie model biznesowy pod hasłem “asset light” (odejście od struktury właścicielskiej hoteli na korzyść bycia operatorem), zgodnie ze strategią Grupy AccorHotels. 

AccorHotels i Orbis planują ekspansję sieci w Polsce, skupiając się aktualnie na umowach franczyzowych. Większość nowych hoteli powstanie pod marką Mercure oraz ibis Styles, ponieważ są to marki idealnie dostosowane do potrzeb franczyzobiorców. 

Obecnie, pośród 18tu hoteli Mercure działających w Polsce, znajduja się cztery działajace na podstawie umowy franczyzy. Marka Mercure rozwija sie bardzo dynamicznie - kolejne 3 hotele są w budowie, w tym pierwszy hotel marki Mercure (i jednocześnie pierwszy hotel AccorHotels) na Łotwie. W 2012 Orbis wprowadził na polski rynek markę ibis Styles. Obecnie, w Polsce działają dwa hotele franczyzowe tej marki, kolejnych pięć jest w budowie.

Grupa AccorHotels będąca największym globalnym operatorem hotelarskim zarządzającym ponad 3600 hotelami na świecie, oferuje swoim klientom i inwestorom wiedzę zdobytą w procesie zarządzania i franczyzy hoteli w okresie ostatnich 45 lat. Rozwiązania w zakresie franczyzy oferowane w Polsce przez AccorHotels mogą być odpowiedzią na potrzeby niezależnych hotelarzy działających na rynku krajowym.

Wśród innych hotelarzy w Polsce wyróżnia nas:

 

 • - Ponad 90 letnie doświadczenie;
 • - Szeroka oferta rynkowa grupy AccorHotels, obejmująca hotele od kategorii „budget”, poprzez klasę średnią, aż po hotele luksusowe
 • - Zespół polskojęzycznych ekspertów w Warszawie;
 • - Silne wsparcie marketingowe, sprzedażowe i dystrybucyjne
 • - Współpraca oparta na partnerstwie i dialogu.

Współpracując z Orbisem, właściciele hoteli i inwestorzy dysponują zapleczem w postaci doświadczonego partnera oraz korzystają z lokalnego wsparcia w procesie rozwoju. Celem krajowego zespołu ekspertów jest zapewnienie jak najwyższego poziomu obsługi klienta w hotelach poprzez:

 

 • - najwyższej jakości system rezerwacji AccorHotels, generujący ponad 50% przychodów z działalności hotelarskiej w Europie,
 • - globalny zespół sprzedaży z 700 ekspertami  ds. sprzedaży  w 34 państwach,
 • - najwyższej klasy system zarządzania przychodami oraz fachową więdzę,
 • - niedoścignioną doskonałość operacyjną,
 • - światowej klasy wsparcie techniczne podczas budowy lub przekształcania hoteli,
 • - program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Plan rozwoju sieci AccorHotels i Orbis zakłada funkcjonowanie w sieci 90 hoteli w Polsce oraz Krajach Nadbałtyckich do końca 2015 roku.

AccorHotels use cookies on this website.
By continuing your navigation without changing your cookie settings, you accept the use of cookies to analyse and measure audience, attendance, navigation and redirection from external websites. To learn more about the policy, please click here !